PHỤ HUYNH

LỢI ÍCH KHI HỌC TẠI SENKIDS

Cải thiện nhanh chóng những hạn chế, có được những kĩ năng, thói quen cư xử phải phép, cập nhật kiến thức cơ bản để có thể hoà nhập với môi trường học tập và giao tiếp. Trẻ được chăm sóc kĩ về thể chất, tinh thần, trí tuệ qua…