Giới thiệu

Sứ mệnh

SENKIDS tạo một môi trường học tập và tương tác toàn diện, thân thiện, hạnh phúc. SENKIDS giúp trẻ đặc biệt nhanh chóng hoà nhập vào cộng động thông qua phương pháp đào tạo tôn trọng bản sắc cá nhân, khai thác tiềm năng sở trường và tương tác tập thể. 

Các em sẽ được nuôi và dạy dựa trên kết hợp ba chân kiềng hoạt động: một là Cung cấp dinh dưỡng đủ; hai là Luyện tập thể chất, kỹ năng hợp lý; và ba là học tập kiến thức toàn diện đúng tâm lý lứa tuổi. 

35k

Học viên Toàn quốc

120

Giáo viên

17

Giải thưởng

10

năm kinh nghiệm

NHÂN CÁCH VÀ ĐẠO LÝ

Thầy Jan Le cho rằng “Thành công của một đứa trẻ đầu tiên phải giúp chúng từ nhân cách, đạo đức, sau đó mới là kiến thức và kỹ năng. Thói quen ứng xử với mọi người và môi trường xung quanh được cho là chìa khoá quan trọng để hình thành nhân cách. Nhà trường và phụ huynh cần có chung nguyên tắc giảng dạy. Trẻ sẽ có một nhân cách tốt nếu người lớn giúp chúng luyện những thói quen tốt hàng ngày một cách có kỹ luật.”

Là một trường giáo dục trẻ, Senkids khơi nguồn và ươm mầm những đứa trẻ có hành vi mẫu mực, nhân ái, thể hiện rõ giá trị sống chuẩn mực làm nền tảng cho mọi quá trình học tập kiến thức, thực hành kỹ năng và giao tiếp xã hội sau này.

Khả năng tư duy phụ thuộc rất lớn đến phương pháp giáo dục, môi trường giáo dục.”

Jan Le

Liên hệ

Hãy liên lạc với chúng tôi theo một trong các kênh sau, chúng tôi sẽ nhanh chóng giúp các bạn